sábado, 7 de agosto de 2010

El medio y el mensaje

“...Cando me refiro no post a tebeos nos que prima o fomento do idioma ou a cultura galega por enriba da sua calidade refirome as infinitas edicións a cargo de diferentes autores e editoriais en diferentes momentos de tebeos tipo "historia de Galicia", "Historia da Lingua Galega" ou "Historia dos Celtas e que viva Breogán!!", chámalle x, que todo ven a ser o mesmo.

Ningún deses tebeos marcou unha época, nin fixo nada polo cómic galego, nin conseguíu máis lectores nin máis prestixio para o medio.

¿E pódese facer un bo tebeo que interese dentro e fora de Galicia falando dos celtas, ou da historia de Galicia, ou da vida de tal ou cual escritor galego?

A resposta é SI. 

O problema e que non se soubo ou quixo facer, porque sempre preocupaba máis o didactismo da obra, a intención da mesma -fomentar o uso da lingua- que a CALIDADE da obra en si.

E con eso que se consegue: Obras de vida corta e escasa repercusión, incluso dentro das fronteiras de Galicia. 

Se se cuida o medio utilizado para contar as hitorias e transmitir as mensaxes, neste caso O TEBEO, e se preocupa de facer BOAS OBRAS de caracter UNIVERSAL e temática e lingua GALEGA, estase sementando para que non só se publiquen obras mellores, senón para que medre o interese por parte dos lectores tanto cara o mensaxe a transmitir -neste caso a lingua e a cultura galega- como o medio que sirve de transmisor -o tebeo-.”

---Escribí esto como réplica a un comentario en este blog en 2007, en ESTE post, años antes de imaginar siquiera que un día haría junto con Kike Benlloch un tebeo sobre Uxío Novoneyra.

Dicho tebeo es una muestra tangible de lo que por aquel entonces decía y aún hoy sigo afirmando.

Con “A voz herdada” Kike y yo hemos hecho un tebeo sobre un gran poeta gallego, sobre Galicia, y en lengua gallega, PERO al tiempo un tebeo universal, que funciona tanto a nivel didáctico como de disfrute de lectura, y que genera interés tanto en niños como en adultos, porque el MEDIO engrandece el MENSAJE si se cuida, y no al revés.

Este domingo, día 08 de Agosto, estaremos firmando dicha obra en la Feria del Libro de A Coruña, podéis pasaros y solicitar un ejemplar de modo gratuito, y así comprobar si mis afirmaciones son o no ciertas de primera mano.

Un abrazo, nos vemos mañana entre los libros, qué mejor lugar!

No hay comentarios: